joomla

SOODUS

Soojusvaheti keemiline pesu

140.00 €

Sojussõlme surveproov

85.00 €

 

UUDISED

Kasutame

PPR AQUATHERM

ECO torud

Sanitaartehnilised tööd

 • Vee-, kanalisatsiooni, küttesüsteemide üldehitus, paigaldus, montaaz
 • Kütte- (sh. põrandaküte), vee-, ja kanalisatsioonisüsteemide avariid, remont, ehitus, hooldus ning järelvalve
 • Küttesüsteemide läbipesu
 • Vee-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemide ja soojussõlmede surveproovid
 • Küttesüsteemide tasakaalustamine ja häälestamine
 • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
 • Sanitaarseadmete paigaldus (WC-potid, kraanikausid, segistid)
 • Vee- ja küttesoojusmõõtjate paigaldamine, hooldus ja taatlemine
 • Elektriboilerite paigaldus, remont ja hooldus
 • Soojussõlmede ehitus, remont, hooldus
 • Veemõõdusõlmede ja survetõsteseadmete paigaldus, remont, hooldus
 • Tehnosüsteemide isolatsioonitööd
 • Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd
 • Keevitustööd
 • Mahutite  ja  paisupaakide paigaldus

Ühistutele

Pakume lahendusi kõigile Teie kodu tehnilistele probleemidele alates kanalisatsioonist ja lõpetades küttesüsteemidega.

 

Meie jaoks on esmatähtis leida lahendus Teie igapäevast elu häirivatele suurtele probleemidele, kuid tähelepanuta ei jää ka väiksemad asjad.

 

Pakume ühistutele nii täishoolduslepinguid kui ka avariilepinguid. Hoolduslepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks on meil välja töötatud vastavad graafikud, iga töö fikseeritakse aktiga, mille kinnitavad nii Tellija kui Töövõtja ning kus märgitakse teostatud töö ja teostamise kellaaeg.

 

Lepingute sõlmimisel lähtume iga kliendi vajadustest ning arvestame hoone eripäradega.

 

Anname enda poolt teostatud töödele garantii ja tagame endapoolsete vigade parandamise garantiiperioodil.